Pateikdami laukeliuose nurodytą asmeninę informaciją, Jūs sutinkate, kad Jūsų asmens duomenis rinktų ir tvarkytų Dorema, UAB (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 183830053, adresas Metalo g. 20, LT-28217 Utena, Jūsų kreipimosi nagrinėjimo tikslu. Informuojame, kad minėtu tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys bus saugomi 5 metus arba kol vyks kreipimosi nagrinėjimas.

Pildydami formas sutinkate būti informuoti apie Bendrovės teikiamas paslaugas ir vykdomas naujoves. Jūs turite teisę atsisakyti naujienų gavimo.

Pildydami formas Jūs sutinkate, kad Įmonė tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis kreipimosi nagrinėjimo ir tiesioginės rinkodaros tiksliais.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiu, Jūs turite teisę kreiptis į Įmonę bei pateikus asmens tapatybės dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (jeigu atšauksite savo sutikimą), turite teisę į duomenų perkeliamumą (t. y. turite teisę gauti asmens duomenis iš Įmonės arba prašyti perduoti asmens duomenis nurodytam duomenų valdytojui), turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

Informuojame, kad esant klausimų ar nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Įmonę tiesiogiai arba el. pašto adresu info@dorema.lt.